Laaggeletterdheid   Click to listen highlighted text! Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid   Click to listen highlighted text! Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben laaggeletterden ook moeite met digitale vaardigheden.

We spreken daarom in plaats van laaggeletterdheid ook over problemen met de basisvaardigheden. In Nederland gaat het om ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder. We hebben het dan over 1 op de 6 Nederlanders. In Enschede gaat het naar schatting over 24% van de inwoners.

Laaggeletterdheid kan mensen belemmeren om mee te doen in de samenleving. Allerlei dingen in het dagelijks leven kunnen lastig zijn. Bijvoorbeeld zelfstandig toeslagen aanvragen, formulieren in vullen, reizen met het openbaar vervoer, kinderen met hun schoolwerk helpen, informatie begrijpen over je gezondheid, of eigen geldzaken (online) regelen. Hierdoor kunnen andere problemen ontstaan op het gebied van werk, geld, gezondheid, en gezin.

  Click to listen highlighted text! Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben laaggeletterden ook moeite met digitale vaardigheden. We spreken daarom in plaats van laaggeletterdheid ook over problemen met de basisvaardigheden. In Nederland gaat het om ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder. We hebben het dan over 1 op de 6 Nederlanders. In Enschede gaat het naar schatting over 24% van de inwoners. Laaggeletterdheid kan mensen belemmeren om mee te doen in de samenleving. Allerlei dingen in het dagelijks leven kunnen lastig zijn. Bijvoorbeeld zelfstandig toeslagen aanvragen, formulieren in vullen, reizen met het openbaar vervoer, kinderen met hun schoolwerk helpen, informatie begrijpen over je gezondheid, of eigen geldzaken (online) regelen. Hierdoor kunnen andere problemen ontstaan op het gebied van werk, geld, gezondheid, en gezin.

Hoe herken je laaggeletterdheid   Click to listen highlighted text! Hoe herken je laaggeletterdheid

Volgens de definitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn mensen tot het niveau 2F laaggeletterd. Dit niveau is ongeveer gelijk aan het eindniveau van het VMBO of MBO niveau2/3. Volwassenen met een taal- en/of rekenniveau onder 2F zijn dus onvoldoende geletterd of laaggeletterd. Voor personen die Nederlands als tweede taal leren, wordt een andere schaal gehanteerd. Hier gaat het dan om niveau B1. Wanneer we in Enschede spreken over laaggeletterdheid spreken we over inwoners die een taalniveau hebben lager dan 2F/B2. Zij hebben daardoor moeite met lezen, schrijven, rekenen, of digitale vaardigheden. In 2016 had 22% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder moeite met hun digitale vaardigheden. Binnen de groep van laaggeletterden is de kans op problemen met digitale vaardigheden 3 keer hoger dan bij geletterde mensen. Deze situatie ontstaat omdat mensen taalvaardigheden nodig hebben om digitale vaardigheden voldoende te ontwikkelen.

  Click to listen highlighted text! Volgens de definitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn mensen tot het niveau 2F laaggeletterd. Dit niveau is ongeveer gelijk aan het eindniveau van het VMBO of MBO niveau2/3. Volwassenen met een taal- en/of rekenniveau onder 2F zijn dus onvoldoende geletterd of laaggeletterd. Voor personen die Nederlands als tweede taal leren, wordt een andere schaal gehanteerd. Hier gaat het dan om niveau B1. Wanneer we in Enschede spreken over laaggeletterdheid spreken we over inwoners die een taalniveau hebben lager dan 2F/B2. Zij hebben daardoor moeite met lezen, schrijven, rekenen, of digitale vaardigheden. In 2016 had 22% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder moeite met hun digitale vaardigheden. Binnen de groep van laaggeletterden is de kans op problemen met digitale vaardigheden 3 keer hoger dan bij geletterde mensen. Deze situatie ontstaat omdat mensen taalvaardigheden nodig hebben om digitale vaardigheden voldoende te ontwikkelen.

Laaggeletterdheid raakt een zeer diverse groep mensen. Wanneer er over taalvaardigheden gesproken wordt, denkt men snel aan mensen met een migratieachtergrond die Nederlands als tweede taal hebben geleerd. Deze groep duiden we in vaktaal aan als NT2. Het klopt dat er taalproblemen zijn in deze groep. Maar ook mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1) worstelen soms met taalproblemen. Ongeveer 65% van de laaggeletterden in Nederland valt in de groep NT1. Laaggeletterdheid kan er voor beide groepen anders uit zien. Ook worden beiden door andere dingen gemotiveerd om alsnog aan hun vaardigheden te werken.

Laaggeletterde inwoners zijn niet hulpeloos. Ongeveer de helft, 57% om precies te zijn, heeft een betaalde baan. Meestal doen deze mensen werk waar ze maar beperkt hoeven te lezen, schrijven, rekenen of te werken met een computer. Door daarnaast gebruik te maken van hun creativiteit en netwerk weten laaggeletterden zich vaak lange tijd prima te redden. Voor sommigen vormt het zelfs helemaal nooit een probleem.

Toch bestaat de kans op problemen. Vooral als de bekende wereld snel verandert. Bijvoorbeeld als er veranderingen op het werk plaatsvinden, nieuwe ontwikkelingen in de samenleving worden ingevoerd (internetbankieren, digitale overheid, OV-chipkaart etc.), de gezinssituatie wijzigt, of de gezondheidssituatie verandert waardoor contact met de medische wereld belangrijk wordt. Waar thuis weinig aandacht is voor taalvaardigheden, of ouders hun kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen in de ontwikkeling, hebben kinderen meer kans om (ook) laaggeletterd te worden. In zulke gevallen hebben ouders misschien al hun weg gevonden, maar bestaat de kans dat de kinderen alsnog in de problemen raken. Het is daarom toch belangrijk om inwoners te helpen hun positie te versterken.

Onderzoeken over laaggeletterdheid.

  Click to listen highlighted text! Laaggeletterdheid raakt een zeer diverse groep mensen. Wanneer er over taalvaardigheden gesproken wordt, denkt men snel aan mensen met een migratieachtergrond die Nederlands als tweede taal hebben geleerd. Deze groep duiden we in vaktaal aan als NT2. Het klopt dat er taalproblemen zijn in deze groep. Maar ook mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1) worstelen soms met taalproblemen. Ongeveer 65% van de laaggeletterden in Nederland valt in de groep NT1. Laaggeletterdheid kan er voor beide groepen anders uit zien. Ook worden beiden door andere dingen gemotiveerd om alsnog aan hun vaardigheden te werken. Laaggeletterde inwoners zijn niet hulpeloos. Ongeveer de helft, 57% om precies te zijn, heeft een betaalde baan. Meestal doen deze mensen werk waar ze maar beperkt hoeven te lezen, schrijven, rekenen of te werken met een computer. Door daarnaast gebruik te maken van hun creativiteit en netwerk weten laaggeletterden zich vaak lange tijd prima te redden. Voor sommigen vormt het zelfs helemaal nooit een probleem. Toch bestaat de kans op problemen. Vooral als de bekende wereld snel verandert. Bijvoorbeeld als er veranderingen op het werk plaatsvinden, nieuwe ontwikkelingen in de samenleving worden ingevoerd (internetbankieren, digitale overheid, OV-chipkaart etc.), de gezinssituatie wijzigt, of de gezondheidssituatie verandert waardoor contact met de medische wereld belangrijk wordt. Waar thuis weinig aandacht is voor taalvaardigheden, of ouders hun kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen in de ontwikkeling, hebben kinderen meer kans om (ook) laaggeletterd te worden. In zulke gevallen hebben ouders misschien al hun weg gevonden, maar bestaat de kans dat de kinderen alsnog in de problemen raken. Het is daarom toch belangrijk om inwoners te helpen hun positie te versterken. Onderzoeken over laaggeletterdheid.

Partners   Click to listen highlighted text! Partners