Visie en missie   Click to listen highlighted text! Visie en missie

Het Huis voor Taal & Meedoen is sinds 2019 een Enschedese taalsamenwerking met verschillende partners: Stichting Lezen & Schrijven, Lerenwerkloket Twente, ROC van Twente, Alifa, Power, Openbare Bibliotheek Enschede, SIVE, M-Pact en de Gemeente Enschede. Zij houden zich bezig met het maximaliseren van zelfredzaamheid en participatie door een actieve aanpak van laaggeletterdheid. Zoals de naam ook aangeeft is het een “huis”, een loket voor alle vragen rondom taal en meedoen in brede zin.
De dienstverlening van het Huis voor Taal en Meedoen bestaat uit:

 • Informatie over het taalaanbod en het aanbod vrijwilligerswerk in Enschede
 • Advies over de beste leerroute
 • Verwijzing naar een passend leertraject
 • Intakegesprek voor informeel taalonderwijs
 • Begeleiding naar passend vrijwilligerswerk

De Enschedese taalsamenwerking heeft een gezamenlijke visie en missie geformuleerd:

Visie:
taal en andere basisvaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen (blijven) doen in onze veranderende samenleving. Meedoen is noodzakelijk om de geleerde vaardigheden te onderhouden.

Missie:
Maximaliseren zelfredzaamheid door een actieve en effectieve aanpak van laaggeletterdheid, waarbij partners vanuit een ketenbenadering gericht op participatie samenwerken.

  Click to listen highlighted text! Het Huis voor Taal & Meedoen is sinds 2019 een Enschedese taalsamenwerking met verschillende partners: Stichting Lezen & Schrijven, Lerenwerkloket Twente, ROC van Twente, Alifa, Power, Openbare Bibliotheek Enschede, SIVE, M-Pact en de Gemeente Enschede. Zij houden zich bezig met het maximaliseren van zelfredzaamheid en participatie door een actieve aanpak van laaggeletterdheid. Zoals de naam ook aangeeft is het een “huis”, een loket voor alle vragen rondom taal en meedoen in brede zin. De dienstverlening van het Huis voor Taal en Meedoen bestaat uit: Informatie over het taalaanbod en het aanbod vrijwilligerswerk in Enschede Advies over de beste leerroute Verwijzing naar een passend leertraject Intakegesprek voor informeel taalonderwijs Begeleiding naar passend vrijwilligerswerk De Enschedese taalsamenwerking heeft een gezamenlijke visie en missie geformuleerd: Visie: taal en andere basisvaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen (blijven) doen in onze veranderende samenleving. Meedoen is noodzakelijk om de geleerde vaardigheden te onderhouden. Missie: Maximaliseren zelfredzaamheid door een actieve en effectieve aanpak van laaggeletterdheid, waarbij partners vanuit een ketenbenadering gericht op participatie samenwerken.

Partners Taalsamenwerking   Click to listen highlighted text! Partners Taalsamenwerking

ALIFA
Formulieren invullen, een sollicitatiebrief schrijven, je kind voorlezen. Altijd ben je bezig met taal. Maar het Nederlands is soms erg lastig. Niet iedereen is er handig in. Toch is het belangrijk dat je jezelf goed kunt redden. De Alifa Taalaanpak helpt volwassenen die beter willen worden in de Nederlandse taal.

https://www.alifa.nl/voor-wie/taalaanpak

  Click to listen highlighted text! ALIFA Formulieren invullen, een sollicitatiebrief schrijven, je kind voorlezen. Altijd ben je bezig met taal. Maar het Nederlands is soms erg lastig. Niet iedereen is er handig in. Toch is het belangrijk dat je jezelf goed kunt redden. De Alifa Taalaanpak helpt volwassenen die beter willen worden in de Nederlandse taal. https://www.alifa.nl/voor-wie/taalaanpak

Partners   Click to listen highlighted text! Partners

Bibliotheek   Click to listen highlighted text! Bibliotheek

Steeds meer inwoners van Enschede komen naar de Bibliotheek om elkaar te ontmoeten, om elkaar te inspireren en om te leren. Het Huis van Taal en Meedoen is daarom in de Bibliotheek gehuisvest. Ook vinden er de taalspreekuren, het praathuis en diverse lees- en schrijfcursussen plaats. De Bibliotheek verzorgt cursussen zoals Klik & Tik, Digisterker en Swoesj. Die cursussen zijn bedoeld om digitale vaardigheden als beter omgaan met de digitale overheid en beter werken op je tablet te versterken. Via deze cursussen digitale vaardigheden kunnen deelnemers eenvoudig doorverwezen worden naar (ander) taalaanbod van de taalsamenwerking.

In de Bibliotheek bevindt zich een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Mensen kunnen hier terecht voor vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, werk of uitkering, AOW aanvragen, etc. Vanuit het IDO werkt de Bibliotheek nauw samen met het Huis van Taal en Meedoen. Ook willen we in de toekomst meer bezoekers die moeite hebben met basisvaardigheden, bijvoorbeeld bij de Digidesk, doorverwijzen naar het Huis van Taal en Meedoen. Daar worden bibliotheekmedewerkers voor getraind.

De Bibliotheek Enschede heeft een collectie met leer- en leesboeken voor taalvrijwilligers en hun deelnemers. Zoals boeken in eenvoudig Nederlands en ook anderstalige boeken zoals Arabische en Turkse boeken. We verzorgen rondleidingen voor leerlingen van Entreeopleidingen en Inburgeringscursussen van het ROC van Twente. Zo maken ze kennis met de Bibliotheek en dit wordt gekoppeld aan een inhoudelijke les.

  Click to listen highlighted text! Steeds meer inwoners van Enschede komen naar de Bibliotheek om elkaar te ontmoeten, om elkaar te inspireren en om te leren. Het Huis van Taal en Meedoen is daarom in de Bibliotheek gehuisvest. Ook vinden er de taalspreekuren, het praathuis en diverse lees- en schrijfcursussen plaats. De Bibliotheek verzorgt cursussen zoals Klik & Tik, Digisterker en Swoesj. Die cursussen zijn bedoeld om digitale vaardigheden als beter omgaan met de digitale overheid en beter werken op je tablet te versterken. Via deze cursussen digitale vaardigheden kunnen deelnemers eenvoudig doorverwezen worden naar (ander) taalaanbod van de taalsamenwerking. In de Bibliotheek bevindt zich een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Mensen kunnen hier terecht voor vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, werk of uitkering, AOW aanvragen, etc. Vanuit het IDO werkt de Bibliotheek nauw samen met het Huis van Taal en Meedoen. Ook willen we in de toekomst meer bezoekers die moeite hebben met basisvaardigheden, bijvoorbeeld bij de Digidesk, doorverwijzen naar het Huis van Taal en Meedoen. Daar worden bibliotheekmedewerkers voor getraind. De Bibliotheek Enschede heeft een collectie met leer- en leesboeken voor taalvrijwilligers en hun deelnemers. Zoals boeken in eenvoudig Nederlands en ook anderstalige boeken zoals Arabische en Turkse boeken. We verzorgen rondleidingen voor leerlingen van Entreeopleidingen en Inburgeringscursussen van het ROC van Twente. Zo maken ze kennis met de Bibliotheek en dit wordt gekoppeld aan een inhoudelijke les.

Preventieve aanpak laaggeletterdheid

Al voor de geboorte van een kind is het belangrijk om (voor)lezen te bevorderen en zo laaggeletterdheid te voorkomen. Hier werken we aan samen met consultatiebureaus, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Om zo professionals, ouders en kinderen effectief te bereiken via de beproefde aanpak BoekStart.

De Bibliotheek op school richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar. Het is een structurele samenwerking, tussen de Bibliotheek, het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, om leesplezier te bevorderen. Naast het opzetten van de collectie op de school adviseren we de school om lezen te bevorderen en maken we gezamenlijk een leesplan. Ook worden ouders actief betrokken, zodat we hen bewust kunnen maken van het belang van leesplezier of zelfs in contact kunnen brengen met het Huis van Taal en Meedoen. Zo kunnen we de cirkel van laaggeletterdheid samen met partners doorbreken. We zorgen er samen met de school voor dat lezen een vast onderdeel wordt van het curriculum. Leesplezier en leesbevordering staan hier voorop. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het onderwijs bij de aanpak van laaggeletterdheid. De Bibliotheek op school is een landelijk programma en bewezen effectief. Door middel van deze aanpak krijgen kinderen meer leesplezier, kunnen zich beter inleven, worden hierdoor weerbaarder (ook later op de arbeidsmarkt) en scoren niet alleen hoger op lezen maar ook op andere vakken zoals bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Doel is het belang van (voor)lezen aan kinderen en gezinnen onder de aandacht te brengen en laaggeletterdheid te voorkomen. De vrijwillige voorlezers hebben tevens een signalerende rol, zij komen binnen de gezinnen en krijgen tools aangereikt om ook de andere (zorg)behoeften van de gezinnen te signaleren. Via scholen, kinderopvang en consultatiebureaus worden gezinnen aangemeld.

https://www.bibliotheekenschede.nl/

  Click to listen highlighted text! Preventieve aanpak laaggeletterdheid Al voor de geboorte van een kind is het belangrijk om (voor)lezen te bevorderen en zo laaggeletterdheid te voorkomen. Hier werken we aan samen met consultatiebureaus, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Om zo professionals, ouders en kinderen effectief te bereiken via de beproefde aanpak BoekStart. De Bibliotheek op school richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar. Het is een structurele samenwerking, tussen de Bibliotheek, het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, om leesplezier te bevorderen. Naast het opzetten van de collectie op de school adviseren we de school om lezen te bevorderen en maken we gezamenlijk een leesplan. Ook worden ouders actief betrokken, zodat we hen bewust kunnen maken van het belang van leesplezier of zelfs in contact kunnen brengen met het Huis van Taal en Meedoen. Zo kunnen we de cirkel van laaggeletterdheid samen met partners doorbreken. We zorgen er samen met de school voor dat lezen een vast onderdeel wordt van het curriculum. Leesplezier en leesbevordering staan hier voorop. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het onderwijs bij de aanpak van laaggeletterdheid. De Bibliotheek op school is een landelijk programma en bewezen effectief. Door middel van deze aanpak krijgen kinderen meer leesplezier, kunnen zich beter inleven, worden hierdoor weerbaarder (ook later op de arbeidsmarkt) en scoren niet alleen hoger op lezen maar ook op andere vakken zoals bijvoorbeeld rekenen of aardrijkskunde. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Doel is het belang van (voor)lezen aan kinderen en gezinnen onder de aandacht te brengen en laaggeletterdheid te voorkomen. De vrijwillige voorlezers hebben tevens een signalerende rol, zij komen binnen de gezinnen en krijgen tools aangereikt om ook de andere (zorg)behoeften van de gezinnen te signaleren. Via scholen, kinderopvang en consultatiebureaus worden gezinnen aangemeld. https://www.bibliotheekenschede.nl/

M-PACT   Click to listen highlighted text! M-PACT

M-Pact is een startpunt voor vrijwilligerswerk, leren en meedoen in Enschede.

De stad Enschede biedt vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, leren en meedoen.
M-Pact is een organisatie die individuele inwoner van Enschede, (burger)initiatieven, (vrijwilligers) organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in:

 • Ondersteuning, matching en advies
 • Training en educatie
 • Bevorderen van integratie, participatie en activering

De doelen zijn:
(Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving)
Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap
Bijeenbrengen van inwoners, maatschappelijke en welzijns-organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

https://www.m-pact.nl/

  Click to listen highlighted text! M-Pact is een startpunt voor vrijwilligerswerk, leren en meedoen in Enschede. De stad Enschede biedt vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, leren en meedoen. M-Pact is een organisatie die individuele inwoner van Enschede, (burger)initiatieven, (vrijwilligers) organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in: Ondersteuning, matching en advies Training en educatie Bevorderen van integratie, participatie en activering De doelen zijn: (Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving) Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap Bijeenbrengen van inwoners, maatschappelijke en welzijns-organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij https://www.m-pact.nl/

Leerloket Twente   Click to listen highlighted text! Leerloket Twente

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen er aan.
Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer.
Ook diploma’s zijn snel verouderd. Hoe zorg je dat je je kennis op peil houdt, je werkplezier maximaal en ook nog eens aantrekkelijk blijft voor werkgevers? Door je te blijven ontwikkelen!

Sommige mensen doen dit uit zichzelf, andere hebben er graag wat
hulp bij. Voor hen is Leerwerkloket Twente er. Of je werkend bent, werkzoekend
of een ondernemer, je kunt bij Leerwerkloket terecht met al je vragen over leren en werken.

Goed om te weten: voor het advies hoef je niet te betalen, het verplicht je tot
niets en Leerwerkloket is onafhankelijk. We kijken altijd in het belang van degene die
het advies vraagt. Jouw belang dus!

www.lerenenwerkentwente.nl

  Click to listen highlighted text! De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen er aan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. Hoe zorg je dat je je kennis op peil houdt, je werkplezier maximaal en ook nog eens aantrekkelijk blijft voor werkgevers? Door je te blijven ontwikkelen! Sommige mensen doen dit uit zichzelf, andere hebben er graag wat hulp bij. Voor hen is Leerwerkloket Twente er. Of je werkend bent, werkzoekend of een ondernemer, je kunt bij Leerwerkloket terecht met al je vragen over leren en werken. Goed om te weten: voor het advies hoef je niet te betalen, het verplicht je tot niets en Leerwerkloket is onafhankelijk. We kijken altijd in het belang van degene die het advies vraagt. Jouw belang dus! www.lerenenwerkentwente.nl

Power centra   Click to listen highlighted text! Power centra

Bij Power Enschede krijgt iedereen, jong en oud, de mogelijkheid om eigen kennis en kwaliteiten te laten zien, door te geven en zich verder te ontwikkelen.

Het is een plek waar mensen elkaar helpen om nieuwe ervaringen op te doen. Gewoon om gezellig iets met anderen te doen. Of om de kans op werk te vergroten.
De basisgedachte is, dat mensen in potentie zelf kennis, ideeën en oplossingen voor vraagstukken in huis hebben. Die kunnen ze zelf leren benoemen, mogelijke oplossingen bedenken, de meest passende kiezen en een plan bedenken om zich hieraan te verbinden. Hiervoor is het van belang om een omgeving te scheppen, waarin het (her)ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten in gang worden gezet.

Dit gebeurt doordat mensen bij Powercentra:

 • In hun eigen kracht worden gezet;
 • Eigen kwaliteiten ontdekken;
 • Een positief zelfbeeld opbouwen;
 • Zelfvertrouwen verwerven;
 • Leren vanuit een actieve situatie;
 • Weer regie krijgen op hun eigen leven en omgeving.

www.centrumpower.nl
www.noord.centrumpower.nl
www.oost.centrumpower.nl
www.royael.centrumpower.nl
www.zuid.centrumpower.nl

  Click to listen highlighted text! Bij Power Enschede krijgt iedereen, jong en oud, de mogelijkheid om eigen kennis en kwaliteiten te laten zien, door te geven en zich verder te ontwikkelen. Het is een plek waar mensen elkaar helpen om nieuwe ervaringen op te doen. Gewoon om gezellig iets met anderen te doen. Of om de kans op werk te vergroten. De basisgedachte is, dat mensen in potentie zelf kennis, ideeën en oplossingen voor vraagstukken in huis hebben. Die kunnen ze zelf leren benoemen, mogelijke oplossingen bedenken, de meest passende kiezen en een plan bedenken om zich hieraan te verbinden. Hiervoor is het van belang om een omgeving te scheppen, waarin het (her)ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten in gang worden gezet. Dit gebeurt doordat mensen bij Powercentra: In hun eigen kracht worden gezet; Eigen kwaliteiten ontdekken; Een positief zelfbeeld opbouwen; Zelfvertrouwen verwerven; Leren vanuit een actieve situatie; Weer regie krijgen op hun eigen leven en omgeving. www.centrumpower.nl www.noord.centrumpower.nl www.oost.centrumpower.nl www.royael.centrumpower.nl www.zuid.centrumpower.nl

ROC   Click to listen highlighted text! ROC

ROC van Twente biedt educatietrajecten en inburgeringscursussen aan om je niveau op het gebied van de Nederlandse taal te verhogen. ROC heeft veel trajecten o.a. Nederlands als eerste taal (NT1) en als tweede taal (NT2) op diverse niveaus, voorbereiding op het staatsexamen, trajecten gezonde leefstijl (Scoren met gezondheid) en diverse inburgeringscursussen.
Deze trajecten en cursussen kunnen ook met (vrijwilligers)werk, taalcoaching en activiteiten bij (sport)verenigingen gecombineerd worden. De Entreeopleiding is een goede vervolgmogelijkheid na afronding van een educatietraject of inburgeringscursus.

https://www.rocvantwente.nl/voor-volwassenen/opleidingen-zoeker.html?categorie=educatietraject&categorie=inburgeringscursus

  Click to listen highlighted text! ROC van Twente biedt educatietrajecten en inburgeringscursussen aan om je niveau op het gebied van de Nederlandse taal te verhogen. ROC heeft veel trajecten o.a. Nederlands als eerste taal (NT1) en als tweede taal (NT2) op diverse niveaus, voorbereiding op het staatsexamen, trajecten gezonde leefstijl (Scoren met gezondheid) en diverse inburgeringscursussen. Deze trajecten en cursussen kunnen ook met (vrijwilligers)werk, taalcoaching en activiteiten bij (sport)verenigingen gecombineerd worden. De Entreeopleiding is een goede vervolgmogelijkheid na afronding van een educatietraject of inburgeringscursus. https://www.rocvantwente.nl/voor-volwassenen/opleidingen-zoeker.html?categorie=educatietraject&categorie=inburgeringscursus

SIVE   Click to listen highlighted text! SIVE

Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE) is een organisatie voor én door vrouwen. SIVE creëert samen met de vrouwen een veilige omgeving waar vrouwen met allerlei achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, informeren en inspireren. Zo brengt SIVE vrouwen bij elkaar
en helpt hen vanuit eigen kracht te groeien, te ontplooien en te ontwikkelen.

SIVE verbindt, inspireert en geeft kracht.

https://www.sive.nl/

  Click to listen highlighted text! Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE) is een organisatie voor én door vrouwen. SIVE creëert samen met de vrouwen een veilige omgeving waar vrouwen met allerlei achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, informeren en inspireren. Zo brengt SIVE vrouwen bij elkaar
en helpt hen vanuit eigen kracht te groeien, te ontplooien en te ontwikkelen. SIVE verbindt, inspireert en geeft kracht. https://www.sive.nl/

Stichting lezen en schrijven   Click to listen highlighted text! Stichting lezen en schrijven

Stichting Lezen en Schrijven is een landelijke organisatie die zich ervoor inzet dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.. Samen met verschillende partnerorganisaties en ervaringsdeskundigen werken zijn aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Daarnaast zetten zij zich in voor begrijpelijk communicatie voor laaggeletterden. Stichting Lezen en Schrijven stelt hiervoor expertise, diensten en producten beschikbaar voor gemeenten en andere organisaties.

www.lezenenschrijven.nl

  Click to listen highlighted text! Stichting Lezen en Schrijven is een landelijke organisatie die zich ervoor inzet dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.. Samen met verschillende partnerorganisaties en ervaringsdeskundigen werken zijn aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Daarnaast zetten zij zich in voor begrijpelijk communicatie voor laaggeletterden. Stichting Lezen en Schrijven stelt hiervoor expertise, diensten en producten beschikbaar voor gemeenten en andere organisaties. www.lezenenschrijven.nl

Jaaroverzichten   Click to listen highlighted text! Jaaroverzichten

https://www.m-pact.nl/huisvoortaalenmeedoen

 • Resultaten 2018
 • Resultaten 2019
 • Resultaten 2029
  Click to listen highlighted text! https://www.m-pact.nl/huisvoortaalenmeedoen Resultaten 2018 Resultaten 2019 Resultaten 2029